"Кайту"

Талантлы шагыйрә Лилия Гыйбадуллинаның бу китабына мәхәббәт, нәфрәт кебек яшәешебезгә үз булган төшенчәләр белән бергә, милләт язмышын, аның үткәнен, бү генгесен күзал лауга этәргән фәлсәфи-лирик шигырьләре дә туплап бирелде.

Дусларым белән уртаклашам: